واحد فنی و عمرانی

در قسمت کارهای عمرانی جناب اقای رنجبر بیان داشتند که به همت شهردار چندین طرح امسال در حال انجام می باشد  که امیدواریم  تا پایان سال به اتمام  برسد .

1)      تکمیل ساختمان اداری که امیدواریم  تا اواخر برج 7 به اتمام برسد

2)      تکمیل سنگ فرش بلوار رسالت

3)      تکمیل حصار کشی قبرسان

4)      دیوار چینی تپه سبز

5)      اسفات معابر سطح شهر  وخ غسالخانه جدید

6)      سنگ فرش خ بخشداری

7)      راه اندازی سیستم قطره ای برای خیا بان ایثار

8)      زیر سازی و جدول گذاری بلوار سمت غسالخانه جدید

9)      زیر سازی و جدول گذاری بلوار سمت یزد

10)  درختکاری و راه اندازی سیستم قطره ای غسالخانه جدید که به اتمام رسید

11)  راه اندازی سیستم بیسیم قبرستان