آبیاری قطره ای درختان سطح شهر

پروژه سیستم آبیاری قطره ای شهر دهج به اتمام رسید.در صحبتی که شهردار در این خصوص داشتند بیان داشتند که از سال 1386 تا کنون این سیستم در حال انجام بوده است که همیشه با مشکلاتی رو برو بوده است از روزی که اینجانب وارد شهرداری دهج شدم سعی و تلاشم را براین قرار دادم که هم منبع اب پایداری برای شهرداری ایجاد کنم.

تا مشکلاتی که برای شهرداری در خصوص خرید اب از مالکین قنواتین دهج پیش می امده است حل بشود و هم مردم را به سمت کشاورزی که داشتند سوق بدهیم و با توجه به خشکسالی های پی در پی که اتفاق افتاده است بتوانیم در اینده از خشک شدن درختان شهرداری جلوگیری کنیم که با همت شورای محترم و صدور مجوزهای لازم این کار با برنامه یکساله شروع شد که امروز هم در زمینه اب شهرداری تا حدودی به احتمال 100 درصد تضمین شده و هم سیستم ابیاری قطره ای 90 درصد شهر را پوشش داده است و از تعداد 6 نیروی که در این قسمت کار میکرده اند به تعداد2 نفر کاهش پیدا کرده است و از ماشین الات شهرداری در این قسمت نیز سعی وتلاشمان هست که خارج شوند که با توجه به این موارد 90 درصد وقت شهردار  و پرسنل شهردای که در این قسمت در 7 ماه اول سال میگذاشتند ازاد شد که به کارهای عمرانی دیگر شهرداری برسند.