غار ایوب دهج بزرگترین دهانه غار آذرین جهان (2)

معرفي:بزرگترين دهانه غار آذرين ايران و جهانغار ایوب دهج.عکاس امیر حسین خالقی
،Ayub cave  dahaj. غار ایوب ،دهج
ميرويم سراغ غار هاي كه در استانمون وجود دارند وميتوانند پاي گردشگران  زيادي را به دل خود باز كننداگر خوب شناخته و معرفي شوند..يكي از مهمترين وزيباترين غار ها در شمال غرب استان كرمان ودر شهرستان شهربابك
،در دل شهر زيبايي دهج ، در کوهی به همین نام قرار دارد، دهانه غار به شکل نیمه بیضی به قطر ۸۰ متر و ارتفاع ۶۰ متر درنيمه هاى كوه و در ارتفاع بالا قرار داردومعروف است به خميازه بزرگ تاريخ، فاصله دهانه غار تا انتهای آن حدود ٣٠٠ متر است .قوس دهانه غار، یکی از عظیم‌ترین دهانه‌های غار طبیعی دنیا است.
هرساله در فصل بهار و تابستان تعداد زيادي ازمردم سراسر كشورمون وشهرهاي اطراف نظيرانار، رفسنجان ، كرمان ، سيرجان ، يزد ، مهريز،هرات، مروست ، شهربابكخبر،جوزم وديگر مناطق بنا به اعتقادشان براي زيارت و تفريح و همچنين كوهنوردي به  غار ايوب مي آيند .اعتقاد براين است كه حضرت ايوب مدتي دراينجازندگي نموده كه امروزه اثرآن به صورت رد پاي آن حضرت برسينه صخره اي غار برجاي مانده است. كوه ايوب كه غار_ایوب  درآن قراردارد در جنوبشرقي شهر #دهج با ارتفاع حدود 3200 متر در منطقه كوهستاني دهج كه جزو كوههاي رشته مركزي ايران است قرار دارد مشخصات غار ايوب
دهانه بسياربزرگ غار ٦٠-٨٠ متر درنيمه هاي كوه درارتفاعي بالا قرار دارد درگوشه اي از ديواره شرقي واز سقف شريان باريكي از آب سال هاي سال دست نوازشش را بر سينه سخت سنگ سائيده واز آن صخره اي لعل با ظرافتي بي نظير بوجود آورده است .درپاي اين ديواره حوضچه اي كوچك قرار دارد كه اين آب درآن جمع مي گردد .آبي بس خنك وگورا به خصوص براي تشنگاني كه خسته ازكوه پيمايي به اين مكان مي رسند .با نوشيدن جرعه اي از اين آب خستگي راه را از تن بيرون مي نمايند.  كمي بالاتردرسمت حوضچه  جايگاهي هموار وصافي قرار دارد كه درمركز آن چاله كوچك هاونگ مانندي وجود دارد به  نام  هاونگ آرزو معروف است .اعتقاد براين است كه اگر آرزومندي  نيت نموده وقطعه اي سنگ را در داخل آن پرتاب نمايد، اگر سنگ بعد از برخورد مستقيم به بالا وخارج از هاونگ پرتاب شد ، آرزوي نيت شده برآورده خواهد شد.
درسمت راست ورودي غار درارتفاع ديواره قسمتي توخالي است كه بايستي با نردبان به آن دست يافت .ياغيان درزمانهاي دوردر جلوي آن  ديواري ساخته بودند كه انها را در مقابل دشمنان ورقبايشان وسرما وگرما محفوظ نگه مي داشت . ☑️درپايين كوه كه نقطه آغاز صعود به غار است سنگ بسياربزرگي وجود دارد كه به سنگ بارانداز معروف است .زيرا  زائرين مي توا نند با  وسايل حمل ونقل قديمي يامدرن فقط  تا كنار اين سنگ بيايند وبقيه راه را مجبورند پياده طي كنندتا به مقصود خود برسندكه چيزي حدود يك ساعت زمان مي برد. لذا دراينجا باربنه خودرا پايين آورده واتراق مي كنند.افرادي كه بهر علت نمي توانند بالا بروند در همين مكان مي مانند به همين دليل اين سنگ به بار انداز معروف است.
غار ايوب دهج را بايد از نزديك ديد.بايد بار و بنه را بست و راه افتاد..