طرح جامع تفظیلی دهج

با توجه به مشکلاتی که در خصوص خانه های ساخته شده در شهر و زمین های واگذاری به مردم در این چند سال بود با پیگیری های مکرر شهردار در یک سال پیش بازدیدی توسط نمایندگان وزارت خانه راه و شهرسازی تهران از دهج شد و نقشه جامع دهج را بررسی کرده و برای بررسی و تایید توسط مشاوران طرح به تهران برده شد و با پیگیری های که توسط شهردار انجام شد طرح جامع تفظیلی دهج به تصویب رسیده و کلیه مشکلات مسکن حل شده در ضمن طرح موجود با اعتباری بالغ بر 1500000000(یک میلیارد و پانصد )به اجرا در امده است