افتتاح سیستم بیسم قبرستان

 

 

سیستم بیسیم قبرستان با اعتباری بالغ بر 200000000(دویست میلیون ریال)به بهره برداری رسید شهردار محترم ضمن تقدیر و تشکر از همکاری شورای شهر و اقای عباس عزیزی که در این راه ما را یاری نمودند اظهار داشتند که در سال اتی پیگیر هستیم که این سیستم را برای پارک تپه سبز تا ایام نوروز نیز برقرار نماییم .