سیستم ابیاری قطره ای

در صحبتی که شهردار برزگری با روزنامه نگین بابک داشتند بیان نمودند که با اجرای سیستم ابیاری  قطره ای در سطح شهر که حدود 85 درصد شهر را پوشش داده است حدود 70 درصد در منابع ابی صرفه جویی شده است و و بسیاری از نیروها و ماشین الاتی که در این قسمت کار می کردند که کل وقت مناسب شهرداری در 6 ماهه اول سال برای کارهای عمرانی تعطیل می شد امروز همه انها در قسمت های عمرانی به کار گرفته شده که شاهد روند رو به رشد کارهای عمرانی می باشیم و در حدود 200000000(دو میلیارد ریال ) هزینه های قسمت فضای سبز به سمت کارهای عمرانی کشانده شده که این مهم را مدیون همکاری و تعامل نیرو های شهرداری می باشیم که با تلاش و پشتکار خود در همه قسمت های عمرانی با شهردار همکاری  و تعامل داشته اند امید  داریم با همکاری و تعامل پرسنل و اعضای شورای شهر شاهد پیشرفت و شکوفایی شهر مان باشیم