عملکرد شهرداری در سال 94

گزارش عملکرد سال 94 شهرداری دهج :

درمصاحبه ای که در اتاق  شهردار داشتیم گزارش عملکرد عمرانی سال 94 را چنین بیان نمودند

عرض سلام و درود بر روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی وشهیدان انقلاب اسلامی و عرض سلام خدمت همه مردم فهیم  و ولایتمدار شهرم تقدیر و تشکر ازهمکاری و تعامل اعضای شورا و نیروی شهرداری که در این سال مالی همراه اینجانبان بودند با توجه به اینکه بنا بر وظیفه و تا جایی که می شود به اختصار عملکرد سال 94 این شهرداری را به شرح ذیل بیان می نمایم.

 

شورای محترم اسلامی شهر دهج

با سلام  

   احتراما گزارش عملکرد پروژه های عمرانی شهرداری با مدارک آن تا تاریخ 95/1/21با توجه به در خواست آن  شورای محترم حضورتان جهت هر گونه بررسی ارسال میگردد .

1-      ساختمان اداری شهرداری در سال 90 کلنگ ان زده شده بود که تا سال 93  30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که درسال 93 طبق قرار داد پیمانکاری که به اقای جمالی بسته شد با توجه به قرار دادی که به پیوست می باشد به ازای هر متر مربع 585 هزار تومان دریافت و ساختمان را در تاریخ 31/6/94 تحویل شهرداری بدهد ولی با توجه به  بحران مالی که برای شهرداریها پیش امده و عدم صلاحیت پیمانکار کار به اتمام نرسیده است و دریافتی پیمانکار تا این تاریخ بالغ بر دو میلیاردو صدو پانزده هزارريال بوده است و بالغ بر دویست میلیون ريال مصالح بوده است که توسط شهرداری به پیمانکار داده شده است و هنوز اجر 5 سانتی که توسط شهرداری به پیمانکار داده شده است محاسبه نشده است . و طبق گزارش ناظر و پرداختی مبلغ یکصدو پنجاه هزار ريال به اداره بیمه بابت قرار داد پیمانکار تا کنون تسویه می باشد . و تا کنون 80% کار ساختمان به اتمام رسیده است و باقیمانده ساختمان طبق نظر ناظر ساختمان که به پیوســــــت می باشد حضورتان ارسال می گردد . در ضمن مقداری از مبالغ این بند در سال 93 هزینه شده است

2-      پروژه احداث پارک تپه سبز در تاریخ 94/4/1 کلنگ ان زده شده و به ازای هر متر مکعب دیوار چینی به مبلغ نودو شش هزارو ششصدوسی تومان  بدون مصالح به پیمانکار اقای عبداللهی داده شد که تاکنون 70درصد کار مذکور صورت وضعیت شده و تحویل شهرداری شده و حدود مبلغ پانصد میلیون ريال به پیمانکار داده شده است . و همچنین جهت جمع اوری سنگ وخرید سیمان و ماسه و هزینه تعمیرات ماشین الات جهت کارکرد در این قسمت مبلغ چهارصد میلیون ريال پرداخت شده است و کلیه مصالح جهت پله زنی و سنگ کف و لوله  کشی ، آب و برق خریداری شده است .و همچنین خاکریزی آن انجام شده و با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و دویست هزار ريال   دیگر فاز یک آن قابل اجرا می باشد .

3-      پروژه تکمیل میدان نبوت با اعتبار بالغ بر شیصدو شصت و شش میلیون ریال از ابتدای سال 93 شروع شده است و در تاریخ 94/1/18 قرار دادبرای انجام کارهای باقیمانده طبق قرار داد پیوست با اقای امیر درویشی بعنوان پیمانکار دوم بسته شد و تا کنون به اتمام رسیده که حدود 80 در صد پیشرفت فیزیکی داشته است وقرار داد مذکور بدون مصالح بوده است . که بالغ بر دویست و بیست میلیون ريال بنامبرده پرداخت شده است و مبلغ دویست میلیون ريال در تهیه جدول و سیمان و سنگ و بلوک و ماسه و آهک هزینه شده است . توسط شهرداری و اقای درویشی که طبق صورت وضعیت که به پیوست می باشد مبلغ شصت میلیون ريال توسط شهرداری قابل پرداخت به نامبرده می باشد و کلیه لوازم ان کابل و لوله تاسیسات و چراغهای پارکی ، سنگ آن خریداری شده است که با پرداخت مبلغ یکصد میلیون ريال دیگر نواقص و کارهای باقیمانده ان به اتمام می رسد و مبلغ 110 میلیون ريال برای خرید مصالح اقدام شده که شهرداری باید بپردازد . در ضمن مقداری از مبالغ این بند در سال 93 هزینه شده است .

4-      پروژه سنگ فرش و روشنایی بلوار رسالت با اعتباری بالغ بر سیصد میلیون ريال به اتمام رسیده است که به مبلغ دویست میلیون ريال در پروژه مذکور مصالح و پرداختی به کارگران شرکتی شهرداری داده شده و مبلغ هفت میلیون ريال به اقای احمد شیبانی جهت سنگ فرش و چراغ پارک و ماسه بدهکار می باشد .

5-      پروژه سیستم بیسیم قبرستانی با اعتباری بالغ بر دویست میلیون ريال به اتمام رسیده است که کلا تسویه حساب شده است .

6-      پروژه حصارکشی قبرستان با اعتباری بالغ برصدو شصت میلیون ریال هزینه شده است که مقدار هفتاد میلیون ريال جهت کارگران بیرونی و مقدار سی میلیون ريال جهت کارگران داخلی و مبلغ شصت میلیون ريال جهت خرید مصالح از جمله سیمان و بلوک هزینه شده است و تسویه شده است .

   7-      پروژه احداث بلوار ورودی سمت یزد و سمت غسالخانه که اتمام آن سال 96 می باشد تا کنون سیصدوسی میلیون ريال جهت خرید       دستگاه جدول زنی و مخلوط کن هزینه شده است مبلغ پنجاه وشش میلیون ريال به   

کارگران جهت زدن جدول هزینه شده است و مبلغ چهل و دو میلیون جهت بردن مصالح به سر کار هزینه شده است و مبلغ صد میلیون جهت خرید مصالح ((شن وسیمان)) ريال هزینه شده است و مبلغ صدو چهل میلیون ريال جهت کارکردن جدول هزینه شده و زیر سازی و خاکریزی آن توسط وسایل و تعمیرات شهرداری انجام شده است که تاکنون شیصدو شصت و هشت میلیون ريال هزینه شده است و کارکرد ماشین الات شهرداری نیز در این قسمت با اعتباری بالغ بر دویست میلیون ريال انجام شده است و  تاکنون جدول گذاری بلوار سمت یزد حدود  نود در صد پیشرفت فیزیکی داشته است و زیر سازی آن صد در صد به اتمام رسیده است و چراغهای بلواری آن توسط حاج علی نیکزاد قول مساعد داده شده است. و بلوار سمت غسالخانه بیست درصد جدول گذاری آن انجام شده است و زیر سازی ان هشتاد درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اسفالت آن چهل درصد انجام شده است کلیه جدول خیابانی آن اماده شده است و با اعتباری بالغ بر چهارصد میلیون ريال جدول گذاری آن به اتمام می رسد و تاکنون چهارصد میلیون ريال بابت اسفالت و جدول گذاری هزینه شده است .

         8   - پروژه ابیاری فضای سبز شهرداری در سال قبل هشتصدو پنجاه و سه تانکر آب خریداری شده است و مبلغ هر تانکر یازده هزار   تومان که تاکنون هزینه ان پرداخت شده است .

            9 - پروژه سیستم دیجیتال که بخشی از کارهای آن به عهده شهرداری بوده است و تسویه شده است جهت اجرای فنداسیون  و حصارکشی  و ایجاد جاده صد درصد انجام شده است و مبلغ صد میلیون ريال هزینه شده است .   

 10-  پروژه اسفالت معابر با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ريال توسط شهرداری به صورت صد درصدی انجام شده است که صدو پنجاه میلیون تومان از قیر یارانه ای شهرداری پرداخت شده است و مبلغ صدو پنجاه میلیون تومان آن توسط وام از وزارت کشور پرداخت شده که با توجه به پیگیریهای اینجانب توسط سازمان بخشیده شده است که حدود پانزده هزار متر از معابر دهج اسفالت شده است و پنج درصد از کل معابر دهج جهت اسفالت مانده است و هنوز شهرداری مقداری اسفالت از شرکت مذکور طلبکار می باشد و همچنین مبلغ

 200000000میلیون ریال به شرکت مذکور واریزی شهرداری داشته است .

11- پروژه بستن بریدگیهای بلوار ازادگان و بلوار دولت و ایجاد چهار راه در بلوار دولت توسط شورای ترافیک شهرستان با اعتباری بالغ بر یکصدو سی میلیون ريال به اتمام رسیده است .

 

امور مالی                                                                       شهردار

رضا فروتنیان                                                                 حامدبرزگری