راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور مردم فهیم و همیشه در صحنه  شهر دهج در روز جهانی قدس:

حضور مردم فهیم و همیشه در صحن شهر دهج در راهپیمایی روز جهانی قدس. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که اقشار مختلف مردم از جمله بخشداردهج جناب آقای شمسی نژاد،شهردار دهج،روحانی محل  حجت السلام آقای دهقان ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان شهربابک ،پرسنل ادارات ،نهادها،و کشاورزان بار دیگر با شعارهای کوبنده خود بر علیه امریکا و رژیم صهیونیستی و جعلی اسرائیل اعلام کردند که آماده دفاع ازمردم مظلوم فلسطین همچنین دفاع ازسرزمین قدس و مسجد الاقصی اولین قبله گاه مسلمانان با جان ومال خود هستند .در پایان این راهپیمایی قطعنامه سراسری روز جهانی قدس قرائت و راهپیمایی کنندگان با فریادهای الله اکبر خود مفاد آن را تائید کردند و همچنین رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ایراد به سخن پرداختند.