جمع معتمدین و خیرین دهج در تهران

با حضور آقایاان اسماعیلی معتمد  محل ، زمانپور رئیس شورای حل اختلاف ،فروتنیان شهردار دهج ،شیبانیان رئیس شورای اسلامی شهردهج ،قاسمی نسب رئیس اداره ارشاد شهرستان شهربابک، منزل مرحوم جاج عطا ء الله امیری از خیرین بزرگ دهج


جمعه مورخ95/10/3 حضور جمعی از معتمدین، مسئولین، و خیرین شهردهج منزل مرحوم حاج عطاء الله امیری با خانواده ایشان  دیدار و گفتگو کردندو آقای اسماعیلی به نیایت  از جمع بیان داشت هدف از این دیدار یاد اوری خاطرات شیرین مرحوم امیری وسپاس از اقدامات  ماندگار  امیری و ادای احترام به خانواده و بازمانده گان  مرحوم می باشد .وی ابراز امیدواری کرد فرزندان مرحوم امیری نیز بتوانند همانندپدر مستاخیر در شهرمان شوند در ضمن  از کمک نقدی خانواده امیری به مبلغ سی میلیون تومان  بابت خرید آمبولانس شهر دهج تقدیر و تشکر کردند.و دراین میان همسر و فرزندان مرحوم حاج عطاء الله امیری از قدر شناسی مردم شهر دهج و ادای احترام به بزرگان شهر از جمله پدر بزرگوارشان تشکر کردند و ابراز امیدواری کردند بتوانند ادامه دهنده سیر و سلوک پدر بزگوارشان  باشندو گفتند پیشرفت  و ابادانی شهرمان آرزوی ماست . همچنین  نوه مرحوم امیری گفتند مطمئن  باشید برای حب وطن دوستی حتی آب وهواو اخبار دهج را ازمرکز کالیفرنیا  رصد می کنیم