اتمام اسفالت معابر شهر دهج

اتمام آسفالت گسترده شهر دهج توسط اکیپ و ماشین آلات شرکت بتن سازه با مبلغی بالغ بر۸۰۰میلیون تومان

اسفالت  خیابان ایت ایت الله خامنه ای

اسفالت کوچه یاران

اسفالت  بلوار ایوب و بلوار ازدگان

    لکه گیری بلوار دولت

اسفالت کوچه جانباز هشت