گفتگو با فرماندار شهربابک

فرماندار محترم شهربابک:

بهترین راه  برای در جریان قرار گرفتن مسئولین با مشکلات و نیاز های عموم مردم برگزاری ملاقات مردمی است.