به مناسبت 9 دی

تجمع بزرگ 9 دی با حضور مسئولین و مردم ولایت مدار شهردهج در مهدیه برگزار گردید.


 در این تجمع حاجی آقای دهقان روحانی محل ایراد سخن در خصوص حضرت امام رحمت الله علیه پرداخت و همچنین کلیپ تصویری از برگزیده شدن حضرت آیت الله خامنه ای زمانی که توسط مجلس خبرگان با رای 99 درصدی به عنوان پیش رواین انقلاب معرفی شد که همان تک رای مخالف را خود حضرت ایت الله خامنه ای داده بودند که در همان جلسه چندین بار به جایگاه رفتندو بیان نمودند که دوستان دیگری انتخاب شوند که با رای مخالفت همه اعضاء  مواجه شد.