احداث پارک احمدی دهج

 

احداث بوستان احمدی واقع در خیابان امام خمینی (ره) شهر دهج با مشارکت خیر بزرگوار جناب آقای احمدی خوب

شروع پروژه 99/01/01       پایان پروژه 99/10