نصب دوربین های امنیتی نظارتی شهر دهج

 

جهت کنترل و نظارت ترافیک و امنیت بیشترشهری با پیگیری های شهردار محترم شهر دهج آقای مهندس فروتنیان ، شهرداری دهج اقدام به نصب و راه اندازی دوربین های پایش تصویری در تمام ورودی و خروجی ها و نقاط مهم شهر نمود.