شهرداری دهج آغاز ایام فاطمیه را به عموم شیعیان جهان تسلیت عرض مینماید.

از گریه عرش آسمان دریا شد

یک قطره چکید و مثل عاشورا شد

با شال عزا ، مرد غریبی میگفت:

ایام عزای مادرم زهرا (س) شد.

فرا رسیدن ایام سوگواری فاطمیه برهمگان تسلیت باد.