افتتاح پارک احمدی

 

با حضور نماینده محترم شهرستان شهربابک در مجلس ، فرماندار محترم شهرستان شهربابک  ، امام جمعه شهرستان و همچنین بخشدار بخش آقای سفلایی  ،شهردار محترم آقای فروتنیان و ریاست شورای اسلامی و پرسنل شهرداری دهج  پروژه پارک احمدی واقع در خیابان امام شهر دهج افتتاح گردید. 

جهت مشاهده تصاویر کلیک نمایید.