دیدار شهردار محترم شهر دهج رضا فروتنیان و ریاست محترم شورای اسلامی با جناب مهندس مرادی مسؤل معدن ایجو و احداث کارخانه آهک در شهر دهج تا پایان سال 1400

 

 شهردار محترم شهر دهج جناب مهندس رضا فروتنیان به همراه ریاست شورای اسلامی شهر دهج وهمچنین رییس شورای حل اختلاف بخش دهج جناب آقای زمانپور دیداری با آقای مهندس مرادی مسؤل معدن ایجو در محل دفتر شرکت واقع در معدن ایجو برگزار نمودند  و به بحث و گفتگو پیرامون به خدمت گرفتن نیروی کار از شهر دهج و دهستان خبر در معدن پرداختند و در این زمینه قول های مساعدی داده شد . و همچنین قراردادی در مورد کارکرد ماشین آلات شهرداری دهج درمعدن ایجو انجام شد که امید است معادن اطراف شهر دهج بتوانند در جذب نیرو و شکوفایی منطقه نقش بسزایی داشته باشند . همچنین صحبت هایی در مورد راه اندازی کارخانه آهک توسط معدن ایجو در منطقه دهج انجام و در این زمینه با مالک معدن آهک دهج گفتگویی صورت گرفته و قرار شد برای راه اندازی معدن آهک در اسرع وقت پیگیری های لازم صورت پذیرد.