بخشی از عملکرد پنجمین شورای اسلامی شهر دهج

 

 به نام خالق هستی که مدتی کوتاه به ما توفیق خدمت به عزیزترین مردم زادگاهمان را عطا فرمود.

در این مدت شورای پنجم ، بیش از 104 مصوبه برای روانسازی کار شهرداری در شهر تدوین نمود وحدود 1500 نامه در قالب اعلام مشکلات دهج و درخواست رفع آنها را به مسولیین ارایه نموده وهفتگی پیگیر رفع آنها شده است.

نزدیک به 250 ماموریت کاری به شهرهای  شهربابک، کرمان ،یزد و تهران جهت پیگیری رفع مشکلات ،برداشتن محدودیت گرفتن سند برای منازل و ...

مشاوره با شرکت های دانش بنیان جهت ایجاد زیرساخت های آینده دهج ،دعوت از سرمایه گذاران ،پیگیری ایجاد کارخانجات چینی ،کاشی ،آهک  تولید کنسانتره از سرباره و.. که مجوز بعضی از این کارخانجات گرفته شده و وام آنها مصوب شده ولی زمین برای تحویل به آنها وجود ندارد .

پیگیری جذب نیرو در معادن اطراف که امیدواریم به حق خود برسیم .

دراین مدت سه سال با حداقل دانش آموز پیگیر حفظ و جلوگیری ازتعطیلی مدارس بودیم .

دعوت از تیم های تخصصی پزشکی یزد و کرمان جهت ویزیت رایگان ومداوای همشهریان عزیز.

کارگاههای فیروزه تراشی وخیاطی نیز راه اندازی شد که توفیق ادامه کار را نیافتند.

و همچنین واگذاری مزرعه ده هکتاری پرورش شترمرغ که همه این اقدامات باعث امید به زندگی در دهج شده و روند مهاجرت به شهر را معکوس نموده جای بسی امیدواری است و چنانچه بتوانیم در آخرین فرصت های باقیمانده آب مناسبی را که باعث بقای شهر و کشاورزی منطقه دهج است را یافته و در اختیار همشهریان قرار دهیم بسیار خشنود خواهیم شد .

با آرزوی توفیق روز افزون وشادی بی پایان همشهریان گرامی ..

شورای اسلامی شهر دهج