عملکرد شهرداری دهج در سال 99 (بخش اول)

زیر سازی و آسفالت فاز دوم بلوار امام رضا(ورودی یزد) به طول 1 کیلومتر

 

زیر سازی و آسفالت فاز دوم بلوار آزادگان(ورودی شهربابک) به طول 1 کیلومتر

 

 اجرای سنگ فرش بافت قدیم کوچه شهید اسماعیلی.شهید برزگری و معابر سطح شهر

 

 

اجرای پروژه بزرگ  ساخت پارک مسافر دهج ( محوطه سازی جلو ساختمان   اداری شهرداری)