وضعیت کرونایی شهرستان شهربابک >> عادی انگاری ممنوع

#اینفوگرافیک || عادی انگاری ممنوع❌

 

 

???? وضعیت کرونایی شهرستان شهربابک در هفته دوم بهمن ماه//

 

#روابط عمومی فرمانداری شهربابک 

 

#کرونا را جدی بگیریم